mandag den 14. februar 2011

Hævet over historien
Aatish Taseers bemærkelsesværdige muslimske dannelsesrejse er blevet til en stærk og besværlig historie med den dobbelttydige titel ”Stranger to history”. En lang, sine steder vaklende, sine steder uhyggelig fokuseret rejse i søgen efter et personligt ophav der måske er religiøst, måske verdsligt.

Rejsen bringer ham fra England til Pakistan over Tyrkiet, Syrien, Saudi Arabien, Iran og Indien. Undervejs søger han svar på ambitiøse spørgsmål, så som: Er der en panmuslimsk forståelse, måske sågar i en åndeligt organiseret bevægelse og hvorfor føler muslimer først og fremmest ansvar overfor andre muslimer, dernæst overfor det land de bor i?

Sekundært skal rejsen bringe ham tættere på en forståelse af den fremmedgjorte far. Taseer er vokset op hos moderen, en succesrig indisk journalist, i henholdsvis Indien og London. Faren, en kendt pakistansk politiker, skrider fra familien da Taseer er to år gammel, og lader aldrig høre fra sig igen. Havde Taseer ikke som voksen taget kontakt, var deres efterfølgende få møder aldrig blevet til noget.

Titlen er dobbelttydig. Dette består på den ene side i, at mange af de muslimer Taseer møder, og i høj grad de unge radikaliserede muslimer fra vestlige samfund, er komplet fremmedgjorte overfor historien, muslimsk såvel som den vestlige, verdslige og civilisatoriske historie.

På den anden side står Taseers egen fremmedgjorthed overfor den muslimske historie som er han egen fars, og 2 milliarder andres.

En ung tyrkisk muslim, Taseer møder i Istanbul, siger det klart: At det at være muslim er at være hævet over historien. Som om den muslimske væren overtrumfer alt verdsligt, eller som den samme tyrkiske muslim med foragt udtrykker det ”det vestlige verdenssystem”.

Et system, muslimer kun mærker som en aggressor og undertrykker, som det der gør det umuligt at være muslim, specielt i den vestlige verden. Det er et indtryk de radikale muslimer i eksempelvis Leedsforstaden Beeston har, og det indtryk, blandt andet, der får dem til at blive ekstreme, eller jihadister.

Det er i det hele taget en stærk begyndelse på rejsen, Beeston. Et af de værste, sorteste huller på det engelske landkort. En by der lider under tilbagevendende raceoptøjer, stor arbejdsløshed og en stigende radikalisering af det unge, muslimske miljø. Taseer lægger ikke skjul på, at han tager af sted for at finde disse unge jihadisters afsæt og inspiration og det viser sig hurtigt, som rejsen skrider frem, at jo mere vestlig orienteret et land er, jo større ekstreme grupperinger findes der.

Hver destination beskrives levende. Alle personer han møder står klart for læseren. Taseer er en mesterlig rejsejournalist.

Stærkest for mig står kapitlet, der udspiller sig blandt stærkt troende i Abu Nour moskeen i Damaskus. Taseer indfinder sig i denne mytologiske og enestående blandede millionby for foden af Qassiounbjerget, året efter at jeg selv boede i Damaskus, i året for Muhammed-krisen. Muhammed selv kom aldrig til Damaskus, han red over bjerget og så ned på byen og sagde, at eftersom, han kun kunne komme i paradis én gang, så kunne han aldrig besøge Damaskus.

Abu Nour er en kæmpe moské og koranskole og mødested for konvertitter fra alle verdensdele. Et sted af enorm politisk betydning i hele den arabiske verden, men ikke et sted hvorfra jihaddister valser ud. Dér handler det om troen, og troen er fredelig. Derfor er det også tydeligt for Taseer, at de begivenheder, der fører til afbrændingen af den danske ambassade, indirekte var den syriske regerings værk.

Taseer står midt i de begivenheder. Han bevidner afbrændingen fra forreste række. Det er intens læsning og man kan ikke, som dansker, andet end at påvirkes stærkt af beskrivelserne af det massive had og den voldsomme vrede disse, for os, komplet ukendte mennesker følte overfor os. En vrede og et had der løb som ild i gennem en i forvejen let antændelig region i de tidlige forårsdage tilbage i 2004.

Jeg har hele tiden ment, at Muhammed-tegningerne var en grundløs og barnagtig provokation fra en flok kulturelle bonderøve på en dansk provinsavis, i totalpanik over vigende markedsandele. En holdning jeg har fået rigeligt med klø for i omgangskredsen, på ytringsfrihedens alter, så lad nu være at starte igen her på blog’en. Men Taseers bekendte, en norsk konvertit sågar, stiller spørgsmålet, der rammer en pæl igennem al vestlig selvforståelse og hyklerisk forsvar af ytringsfriheden, da han spørger en hob af rasende muslimer fra alle samfundslag ved en demonstration foran den norske ambassade: ”Vi forstår at I er vrede, men vi forstår stadig ikke hvorfor?” Ytringsfrihed er intet uden forståelse.

Bogen rejser på den måde en række store spørgsmål, men giver os også en række svar. Blandt andet bliver det klart, at der er stor forskel på at være muslim. Om du er en syrisk gadearbejder, en iransk skuespiller eller en velstillet saudisk snotunge, så er forskellen tydelig om end nogle muslimer vil påstå at den ikke er. Det kan være, at man som muslim er hævet over historien, men det gør sig ikke gældende ved dagligdags problemer. Sult er sult, nød er nød, undertrykkelse er undertrykkelse. Troende eller ej.

Rejsen til den Islamiske Republik Iran er uhyggelig. Teheran bliver levende beskrevet som al paranoias moder. Et sygt samfund hvor islam er tvunget ned over hovederne på folket og degraderet til en lang række små ligegyldigheder, befolkningen pinedød skal være opmærksomme på, love så ligegyldige som trivialiteter, for at undgå stokkeslag og fængselsstraffe. Som resultat af dette, er moskéerne stort set tomme hver dag. Selv om fredagen.

Taseer bliver selv offer for regimets nidkærhed og mistro, da han bliver indkaldt til forhør om sine foreteelser i Iran og de mennesker han har haft kontakt med. Forhøret er gengivet så præcist som muligt og det er ganske skræmmende.

Afrejsen fra Teheran beskrives således og er typisk for Taseers stil: ”Imam Khomeini Airport at that hour was deserted. The Imam would have liked it that way: its sparseness, white lights and purple seats, its porters in red waistcoats gliding across the sparkling floors, or dozing against a trolley, gave it a heavenly aspect. To me, it was menacing. It stood for all I had learnt about the Islamic Repulic in the last twelve hours: Brutality wrapped in godlines.” Ganske imponerende sprog. Altså, for en journalist...

Ved rejsen videre og tættere på faderen i Pakistan, knækker bogen over i et lidt andet, og mere intimt, spor. Dette er både godt og skidt. Det er godt, da dette er med til at hæve denne bog langt ud over den sædvanlige ”endnu-en-bog-om-islam” og give den en anden krog at hænge præmissen på, end blot ”vi er forskellige”. Den giver læseren mulighed for at få et indblik i en personlig islamisk dannelse, der samtidig er en jagt på en autoritet, som retteligen og først og fremmest burde have være faderen selv. Og ikke ham i himlen.

Det er skidt, da Taseer jr. og sr.’s historie ikke er specielt interessant set som en brik i det store hele. Et hele som pludselig bliver en voldsom blanding af den fjerne religion, separationen mellem Pakistan og Indien og moren og farens ditto. Jeg er heller ikke sikker på, hvad sådan et far og søn opgør har at sige jagten på sandheden om islam og vesten? At faren er en skid, der aldrig var opgaven voksen og skred fra sit dyrebareste i arrogant ignorance, det er tydeligt. Men er det vigtigt?

Et andet ”men”, i denne ellers storartede og stort anlagt narrativ, er Taseers evner som interviewer. De er ikke imponerende, om end jeg er klar over, at han bevidst stiller sig naivt an overfor, specielt, de meget troende. Det er bare møgirriterende at skulle forholde sig til interviews, der eksempelvis lægger ud med spørgsmålet: ”Hvorfor ser dit tøj sådan ud?” Det er simpelthen kun en folkeskoleintroduktion til Islam værdigt.

Sidst men ikke mindst, må jeg også påpege at Taseer er en overklasseunge. Og hvorfor nævner jeg så dette? Det gør jeg fordi, det smitter af på hvilke kontakter han har i de pågældende lande han besøger og beskriver. Han bruger stort set kun de velstillede, de veluddannede og de kunstneriske mennesker som vidner i beretningen om den Islam, han prøver at tilegne sig. Billedet bliver følgelig en lille smule forudsigeligt og dannet.

Aatish Taseers ”Stranger to history” er en bemærkelsesværdig muslimsk dannelsesrejse. En rejse mod et fundament Taseer kun anede lidt om at han havde. Hans faders muslimske fundament. Den er en begavet, dannet ung mands indtryk af det svært fattelige og det vanskeligt meditérbare. En blanding af Wolfgang Büchers ”Berlin-Moskva” og V.S.Naipauls ”Beyond belief”. Sine steder meget vellykket, usigeligt smuk og smertefuld. Andre steder højpandet, svulstig og selvoptaget i sin søgen.

Hvad med forholdet til faderen, spørger du? Ja, læs selv og find ud af det.


Aatish Taseer, ”Stranger to history”, Canongate 2009, ISBN 978 1 847670717

2 kommentarer:

rasmusholm sagde ...

Hey Lars

Fedt fedt fedt at du gider skrive - så detaljeret og så godt om bøger du har fundet.

Nu står "Stranger To History" højt på min læseliste.

- Rasmus H

blegansigt sagde ...

Kære Rasmus, mig en fornøjelse. Kh